Παράδοση - Παραλαβή Καθηκόντων Διοικητού ΥΥ

28/02/2022 - 07:35

Την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2022, έλαβε χώρα η τελετή παράδοσης / παραλαβής καθηκόντων Διοικητή ΥΥ, από τον απερχόμενο Αρχιπλοίαρχο Δημήτριο Ευαγγελίδη ΠΝ, στον παραλαμβάνοντα Πλοίαρχο Δημήτριο Ευσταθίου ΠΝ.

Στην τελετή παρέστη ο Υπαρχηγός ΓΕΝ Υποναύαρχος Γεώργιος Καμπουράκης ΠΝ

2022 NewDirectorCeremony