Ημερίδα της Minerva Marine Inc

01/02/2022 - 12:54

Η Υδρογραφική Υπηρεσία (ΥΥ) συμμετείχε στην Ημερίδα της ναυτιλιακής εταιρείας Minerva Marine Inc. που διοργανώθηκε στο εκπαιδευτικό κέντρο της εταιρείας «ATHINA Maritime Learning and Development Center». Το θέμα της ημερίδας ήταν «ECDIS και Ηλεκτρονικοί Ναυτικοί Χάρτες (ENCs)».
Η ΥΥ εκπροσωπήθηκε από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Χαρτογραφίας και Ναυτιλιακών Εκδόσεων Αλέξη Χατζηαντωνίου, ο οποίος έκανε παρουσίαση για την ΥΥ, το έργο και τα προϊόντα της. δίνοντας έμφαση σε τεχνικά θέματα των ENCs.

 

 minerva