Έκδοση ΒΧ 03

17/11/2021 - 12:05

 

Η Υδρογραφική Υπηρεσία ενημερώνει τους ναυτιλλόμενους ότι:

Τυπώθηκε, εκδόθηκε και ήδη πωλείται από τα Γραφεία Πωλήσεων της ΥΥ, τα συνεργαζόμενα καταστήματα και το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΥΥ, ο παρακάτω χάρτης.

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΕΕ ΤΙΤΛΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑ 1: ΕΚΔΟΣΗ ΧΑΡΤΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
ΒΧ 03 Ελληνικές Λιμενικές Αρχές
και Περιοχές Ευθύνης τους
1.100.000 2η έκδοση
Οκτ 2021
ΒΧ 03
"Ελληνικές Λιμενικές Αρχές
και Περιοχές Ευθύνης τους"
Πρώτη Έκδοση 2017

 

 BX03