Έκδοση ΒΧ 01

02/11/2021 - 13:03

 

Η Υδρογραφική Υπηρεσία ενημερώνει τους ναυτιλλόμενους ότι:

Τυπώθηκε, εκδόθηκε και ήδη πωλείται από τα Γραφεία Πωλήσεων της ΥΥ, τα συνεργαζόμενα καταστήματα και το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΥΥ, ο παρακάτω χάρτης.

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΕΕ ΤΙΤΛΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑ 1: ΕΚΔΟΣΗ ΧΑΡΤΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
ΒΧ 01 Πίνακας Μιλιομετρικών
Αποστάσεων μεταξύ
Ελληνικών Λιμένων
- Οκτ 2021 ΒΧ 01
"Πίνακας Μιλιομετρικών
Αποστάσεων μεταξύ
Ελληνικών Λιμένων"
Πρώτη Έκδοση 1967

 

 BX01