Έκδοση ΧΕΕ 311 / 1

02/11/2021 - 11:47

 

Η Υδρογραφική Υπηρεσία ενημερώνει τους ναυτιλλόμενους ότι:

Τυπώθηκε, εκδόθηκε και ήδη πωλείται από τα Γραφεία Πωλήσεων της ΥΥ, τα συνεργαζόμενα καταστήματα και το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΥΥ, ο παρακάτω χάρτης.

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΕΕ ΤΙΤΛΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑ 1: ΕΚΔΟΣΗ ΧΑΡΤΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
311 / 1
ΙΝΤ 3773
Όρμος και Λιμένας
Θεσσαλονίκης
10.000 Σεπ 2021 311 / 1 ΙΝΤ3773
"Ορμος και Λιμένας
Θεσσαλονίκης"
Πρώτη Έκδοση 2001

 

 XEE 311 1