Έκδοση ΧΕΕ 323 / 3

06/07/2021 - 12:09

 

Η Υδρογραφική Υπηρεσία ενημερώνει τους ναυτιλλόμενους ότι:

Τυπώθηκε, εκδόθηκε και ήδη πωλείται από τα Γραφεία Πωλήσεων της ΥΥ, τα συνεργαζόμενα καταστήματα και το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΥΥ, ο παρακάτω χάρτης.

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΕΕ ΤΙΤΛΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑ 1: ΕΚΔΟΣΗ ΧΑΡΤΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
323 / 3 Πρόσγεια και Λιμένας
Αγίου Ευστρατίου
50.000 Ιουν 2021 Λιμενοδείκτης "Λιμένας Αγίου Ευστρατίου"
του ΧΕΕ 28
"Λιμένες και Όρμοι Νήσων Λήμνου
και Αγίου Ευστρατίου"
Πρώτη Έκδοση 1930

 

 XEE 323 3