Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου NATURA 2000

06/07/2021 - 08:24

Η Υδρογραφική Υπηρεσία, ακολουθώντας την περιβαλλοντική πολιτική του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και θέλοντας να συμβάλει στην προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, έχει ξεκινήσει να εντάσσει στους  χάρτες της, έντυπους και ηλεκτρονικούς και τις ναυτιλιακές εκδόσεις της, όπως οι «Ναυτιλιακές Οδηγίες Ελληνικών Ακτών (ΠΛΟΗΓΟΣ), τις Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές  του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου NATURA 2000, όσο και τα Λιβάδια Ποσειδωνίας.

Σύντομα θα κυκλοφορήσει ο πρώτος έντυπος χάρτης ΧΕΕ 323/3 «ΠΡΟΣΓΕΙΑ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΑΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ», στον οποίο θα απεικονίζονται οι Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές