Συμμετοχή στη 16η Σύνοδο του IC-ENC

30/09/2015 - 07:43

 

 Η Υδρογραφική Υπηρεσία (ΥΥ) συμμετείχε στην 16η σύνοδο της Διευθύνουσας Επιτροπής του Περιφερειακού Κέντρου Διάθεσης Η/Ν χαρτών (IC-ENC) που διεξήχθη στο Μόναχο της Γερμανίας 7-8 Σεπτεμβρίου 2015.


Η ΥΥ εκπροσωπήθηκε από τον Διοικητή της Πλοίαρχο Δ. Ευαγγελίδη ΠΝ και τον Αναπληρωτή Διευθυντή της Διεύθυνσης Η/Ν Χαρτών Α. Χατζηαντωνίου.

 ic enc 16