Στατιστικά Στοιχεία Στάθμης Θάλασσας Ελληνικών Λιμένων

26/11/2020 - 08:12

 Η Υδρογραφική Υπηρεσία (ΥΥ) ενημερώνει τους ναυτιλλόμενους, ότι: 

Η Ναυτιλιακή Έκδοση "Στατιστικά Στοιχεία Στάθμης Θάλασσας Ελληνικών Λιμένων" θα είναι πλέον διαθέσιμη ΔΩΡΕΑΝ από το ηλεκτρονικό κατάστημα (E-Shop) στην ιστοσελίδα της ΥΥ και στην κατηγορία "Γεωχωρικά Δεδομένα".

Περισσότερα δεδομένα από το Δίκτυο Σταθμηγράφων της ΥΥ, θα είναι διαθέσιμα στους ενδιαφερόμενους μετά από σχετική αίτηση