Έκδοση ΧΕΕ 40

14/10/2020 - 07:39

 

Η Υδρογραφική Υπηρεσία ενημερώνει τους ναυτιλλόμενους ότι:

Τυπώθηκε, εκδόθηκε και ήδη πωλείται από τα Γραφεία Πωλήσεων της ΥΥ, τα συνεργαζόμενα καταστήματα και το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΥΥ, ο παρακάτω χάρτης.

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΕΕ ΤΙΤΛΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑ 1: ΕΚΔΟΣΗ ΧΑΡΤΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
40 Κόλπος Πατρών - 
Νοι Εχινάδες - 
Κυλλήνη μέχρι Α. Ψαρομύτα - 
Αίγιο
100.000 Σεπτ 2020 ΧΕΕ 40
"Κόλπος Πατρών - 
Νοι Εχινάδες - 
Κυλλήνη μέχρι Α. Ψαρομύτα - 
Αιγίου"
Έκδοση 1983

 

 XEE 40