Έκδοση ΧΕΕ 332 / 2

13/10/2020 - 08:31

 

Η Υδρογραφική Υπηρεσία ενημερώνει τους ναυτιλλόμενους ότι:

Τυπώθηκε, εκδόθηκε και ήδη πωλείται από τα Γραφεία Πωλήσεων της ΥΥ, τα συνεργαζόμενα καταστήματα και το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΥΥ, ο παρακάτω χάρτης.

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΕΕ ΤΙΤΛΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑ 1: ΕΚΔΟΣΗ ΧΑΡΤΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
332 / 2 Λιμένας
Μυτιλήνης
4.000 Σεπτ 2020 ΧΕΕ 332 / 2
"Λιμένας Μυτιλήνης"
Κλίμακα 1:7.500
Έκδοση 1985

 

 XEE 332 2