Έκδοση Β' τόμου ΠΛΟΗΓΟΥ

21/02/2020 - 09:53

 

Η Υδρογραφική Υπηρεσία ενημερώνει τους ναυτιλλόμενους ότι:

Τυπώθηκε, εκδόθηκε και ήδη πωλείται από τα Γραφεία Πωλήσεων της ΥΥ, τα συνεργαζόμενα καταστήματα και το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΥΥ, η έκδοση "ΠΛΟΗΓΟΣ Β' ΤΟΜΟΣ, ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ", έκδοση 2019.

Η προηγούμενη έκδοση αποσύρεται

 plohgos b