Ευρετήριο Ναυτικών Χαρτών & Ναυτιλιακών Εκδόσεων

03/01/2020 - 10:17

 

Η Υδρογραφική Υπηρεσία ενημερώνει τους ναυτιλλόμενους ότι:

Τυπώθηκε, εκδόθηκε και ήδη πωλείται από τα Γραφεία Πωλήσεων της ΥΥ, τα συνεργαζόμενα καταστήματα και το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΥΥ, η παρακάτω έκδοση.

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΕΕ ΤΙΤΛΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑ 1: ΕΚΔΟΣΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΟΥ ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
  Ευρετήριο
Ναυτικών Χαρτών &
Ναυτιλιακών Εκδόσεων
  16η έκδοση
31 Οκτ 2019
Η 15η έκδοση
31 Μαρ 2014

 

 evretirio