Έκδοση ΒΧ03

17/09/2015 - 12:27

Η Υδρογραφική Υπηρεσία ενημερώνει τους ναυτιλλομένους ότι:

Εκδόθηκε και ήδη πωλείται από τα Γραφεία Πωλήσεων της ΥΥ, τα συνεργαζόμενα καταστήματα και το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΥΥ, ο παρακάτω Βοηθητικός Χάρτης

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑ 1: ΕΚΔΟΣΗ ΧΑΡΤΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
ΒΧ03

Ελληνικές Λιμενικές Αρχές
και Περιοχές Ευθύνης τους

1100000 2015 ΒΧ03 (1998)

 

ΒΧ03