Έκδοση ΧΕΕ 412 / 10

10/12/2018 - 09:52

 

Η Υδρογραφική Υπηρεσία ενημερώνει τους ναυτιλλόμενους ότι:

Τυπώθηκε, εκδόθηκε και ήδη πωλείται από τα Γραφεία Πωλήσεων της ΥΥ, τα συνεργαζόμενα καταστήματα και το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΥΥ, ο παρακάτω χάρτης.

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΕΕ ΤΙΤΛΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑ 1: ΕΚΔΟΣΗ ΧΑΡΤΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
412 / 10 Πρόσγεια - Λιμένας  και Μαρίνα Λαυρίου 25.000
5.000
5.000
 2018 ΧΕΕ 140 / 9 "Λιμένας Λαυρίου" εκδ. Μάιος 2001 και κλ. 1:2.000

 

 XEE 412 10