1248/2020 - SARONIKOS GULF. PIRAEUS PORT. WRECK.

02/09/2020 - 12:17

SARONIKOS GULF. PIRAEUS PORT. WRECK IN POSITION:
37 55 36N - 023 38 39E