SOUTHWEST AIGAIO SEA.
ON THE NW END OF PARAPOLA ISLET. WHITE LIGHT:
36 55 48N - 023 27 12E
UNLIT.