ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΔΙΑΥΛΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ.
ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 05:00Ζ ΕΩΣ 20:00Ζ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΩΝ, ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΓΙΩΝ ΘΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΒΑΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΥΛΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ.
ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ - ΕΞΟΔΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΥΛΟ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΜΕ Λ/Χ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ,ΣΤΟ ΔΙΑΥΛΟ VHF 12.