1974/2018 - THRAKIKO SEA. AVDIROS PORT XANTHI.SΗALLOW WATERS

20/12/2018 - 12:32

THRAKIKO SEA. AVDIROS PORT XANTHI.SΗALLOW WATERS DUE TO ALLUVIONS.
DANGEROUS FOR NAVIGATION.