ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΗΛΑΤΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΗΛΑΤΟΣ

The Mission of the Production and Quality Control of Nautical Charts and Nautical Publications Division is:

 • The organization, management and continuous updating of the Cartographic
  Data Bases of the Marine Information System (MGIS).hnhs diefth xartografia 02 
 • The construction and publication of Electronic Navigational Charts (ENCs) and paper nautical charts
  and their continuous updating.
 • The publication of Nautical Publications (List of Lights, Sailing Directions, etc)for the support of the mariners.
 • The study, design and publication of Special Navigational Charts for the needs of the Hellenic Navy (HN).
 • The construction and maintenace of digital files with Additional Military Layers (AMLs) for the support
  of the units of the HN.
 • The construction of Thematic Charts for the support of the HN.
 • The production of vector charts for smartphones and tablets (Nautilus Charts).
 • The trading ofNautical Charts and Publications to the mariners through the shops and the HNHS e-shop.
 • The support with geospatial data of the HN, the public sector and private individuals.
 • The reprint of historical navigational charts of the HNHS.
 • The cooperation with international organizations for the cartographic support of international programson Greece's maritime area..

 

hnhs diefth ilektronikoi xartes 01 For further information or clarifications on issues related to
the activities of the Division, please call
+302106551830 και +30 2106551740
or email us at dcd_hnhs@navy.mil.gr
   

 

hnhs diefth xartografia 01                     hnhs diefth xartografia 03
     

 

Αποστολή της Διεύθυνσης Παραγωγής και Ποιοτικού Ελέγχου Ναυτικών Χαρτών και Ναυτιλιακών Εκδόσεων (Δ/ΧΑΡΤ-ΝΕ), είναι:

 • Η οργάνωση, διαχείριση και συνεχής επικαιροποίηση των Χαρτογραφικών Βάσεων
  Δεδομένωhnhs diefth xartografia 02ν του Θαλάσσιου Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (ΘΓΣΠ). 
 • Η κατασκευή και έκδοση Ηλεκτρονικών Ναυτικών Χαρτών (ENCs) και έντυπων ναυτικών χαρτών και η συνεχής ενημέρωση τους.
 • Η κατασκευή Ναυτιλιακών Εκδόσεων (ΠΛΟΗΓΟΣ, ΦΑΡΟΔΕΙΚΤΗΣ, κλπ) για την υποστήριξη των ναυτιλλόμενων.
 • Η μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή, έκδοση και συνεχής ενημέρωση Ειδικών Ναυτικών Χαρτών και Διαγραμμάτων
  που απαιτούνται για κάλυψη των αναγκών του ΠΝ.
 • Η κατασκευή και ενημέρωση ψηφιακών αρχείων με επιπρόσθετες στρατιωτικές πληροφορίες [Additional Military Layers (AMLs)]
  για την υποστήριξη των συστημάτων των μονάδων του ΠΝ.
 • Η κατασκευή Θεματικών Χαρτών για την υποστήριξη του ΠΝ και του ΥΠΕΞ σε θέματα Δικαίου Θαλάσσης.
 • Η κατασκευή ψηφιακών χαρτών Vector, για smartphones και tablets (Nautilus Charts).
 • Η διάθεση των Χαρτών και Ναυτιλιακών Εκδόσεων στους ενδιαφερόμενους μεσω των καταστημάτων και του e-shop της ΥΥ.
 • Η διάθεση γεωχωρικών δεδομένων προς υπηρεσίες του ΠΝ, δημόσιους
  φορείς και ιδιώτες.
 • Η ανατύπωση των ιστορικών ναυτικών χαρτών της ΥΥ.
 • Η συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς για την χαρτογραφική υποστήριξη διεθνών προγραμμάτων που αφορούν στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο.

 

hnhs diefth ilektronikoi xartes 01 Για περισσότερες πληροφορίες ή και διευκρινήσεις για θέματα σχετικά
με τις δραστηριότητες
της Δ/ΧΑΡΤ-ΝΕ, 
μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 

+302106551830 και +30 2106551740
καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση dcd_hnhs@navy.mil.gr
   

 

hnhs diefth xartografia 01                     hnhs diefth xartografia 03
     

 

DIRECTOR

 

Cdr Dimitrios EVANGELIDIS was born in Thessaloniki – Macedonia in 1965.

He is a 1987 graduate of the Hellenic Naval Academy.

During the early years of his career, he served in various HN units and earned a degree in Navigation - Direction.
He has attended various career schools of the Hellenic Navy and of the Armed Forces, in general.

He has been serving at the Hydrographic Service since 1991 in various positions and represented the HNHS in various national and international fora on Military Oceanography, Electronic Navigational Charts and Geospatial Policy. He holds a Master of Science degree in Ph. Oceanography from the Naval Postgraduate School in Monterey, USA.

During his service in the Allied Maritime Command in Naples, Italy, he served as head of the Oceanographic Institute of the Headquarters (NOIC Naples), where he participated in the environmental support of operations Active Endeavor, Ocean Shield and Unified Protector. 

Medals - Commendations:

Gold Cross of the Order of Honor
Gold Cross of the Order of the Phoenix
Medal of High Command B and C Class
Second and Third Class Longevity Service Commendation
Commendation of Participation in UNIFIED PROTECTOR operation

 

FORMER DIRECTORS

C/C RANK FULL NAME YEARS OF SERVICE
1. Rear Admiral MATHAIOS MATHAIOPOULOS 1919 - 1922
2. Captain ALEXANDROS CHRYSANTHIS 1922 - 1946
3. Captain ALEXANDROS STASINOPOULOS 1946 - 1956
4. Captain SPYRIDON MARATOS 1956 - 1961
5. Captain - 
Rear Admiral
IRAKLIS KOLOKYTHAS 1961 - 1977
6. Rear Admiral MICHAIL POULIDIS 1977 - 1984
7. Commodore -
Rear Admiral
GEORGIOS PAPATHEOFANOUS 1984 - 1990
8. Rear Admiral KONSTANTINOS VALLAS 1990 - 1994
9. Rear Admiral ALEXANDROS MARATOS 1994 - 2002
10. Commodore ANASTASIOS SKLAVIDIS 2002 - 2009
11. Commodore DEMETRIOS PALIATSOS 2009 - 2010
12. Rear Admiral ALEXANDROS THEODOSIOU 2010 - 2012
13. Commodore GEORGIOS LEVENTIS 2012 - 2013
14. Rear Admiral GEORGIOS MATARANGAS 2013 - 2014

Page 2 of 2