ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΗΛΑΤΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΗΛΑΤΟΣ

The HNHS informs mariners, that:

 

Volume 8

Notices from 141 up to 153

Tracings

Nautical Chart 42 - NM 146 / 2023
Nautical Chart 44 INT3714 - NM 147 / 2023
Nautical Chart 145 - NM 143 / 2023
Nautical Chart 415 - NM 144 / 2023 part 1/3
Nautical Chart 415 - NM 144 / 2023 part 2/3
Nautical Chart 415 - NM 144 / 2023 part 3/3
Nautical Chart 431 INT3738 - NM 145 / 2023
Nautical Chart 432 - NM 145 / 2023
Nautical Chart 2131 - NM 142 / 2023 part 1/2
Nautical Chart 2131 - NM 142 / 2023 part 2/2

                                                                                                                                                                                                                                                                        

Volume 7

Notices from 119 up to 140

Blocks

Nautical Chart 321 - Accompanies NM 134 / 2023
Nautical Chart 3211 - Accompanies NM 133 / 2023

 

Tracings

Nautical Chart 21 INT3416  - NM 122 / 2023
Nautical Chart 212 INT3492 - NM 121 / 2023
Nautical Chart 312 / 1 INT3768 - NM 132 / 2023
Nautical Chart 321 - NM 134 / 2023
Nautical Chart 3211 - NM 133 / 2023
Nautical Chart 412 INT3760 - NM 128 / 2023 part 1/4
Nautical Chart 412 INT3760 - NM 128 / 2023 part 2/4
Nautical Chart 412 INT3760 - NM 128 / 2023 part 3/4
Nautical Chart 412 INT3760 - NM 128 / 2023 part 4/4
Nautical Chart 412 / 1 - NM 126 / 2023 part 1/2
Nautical Chart 412 / 1 - NM 126 / 2023 part 2/2
Nautical Chart 412 / 3 - NM 127 / 2023 part 1/4
Nautical Chart 412 / 3 - NM 127 / 2023 part 2/4
Nautical Chart 412 / 3 - NM 127 / 2023 part 3/4
Nautical Chart 412 / 3 - NM 127 / 2023 part 4/4
Nautical Chart 421 INT3732 - NM 124 / 2023 part 1/3
Nautical Chart 421 INT3732 - NM 124 / 2023 part 2/3
Nautical Chart 421 INT3732 - NM 124 / 2023 part 3/3
Nautical Chart 421 / 1 - NM 123 / 2023
Nautical Chart 423 INT3734 - NM 125 / 2023
Nautical Chart 431 INT3738 - NM 131 / 2023
Nautical Chart 433 - NM 130 / 2023
Nautical Chart 443 - NM 129 / 2023

                                                                                                                                                                                                                                                                        

The HNHS informs mariners, that:

 

The Hellenic Navy Hydrographic Service informs mariners that the following chart has been published and is in sale in both the sale points and the E-shop.

The Hellenic Navy Hydrographic Service informs mariners that the following chart has been published and is in sale in both the sale points and the E-shop.

Volume 5

Αγγελίες from 84 up to 102

Blocks

Nautical Chart 431 INT3738 - NM 86 / 2023

 

Tracings

Nautical Chart 4 - NM 94 / 2023 part 1/4
Nautical Chart 4 - NM 94 / 2023 part 2/4
Nautical Chart 4 - NM 94 / 2023 part 3/4
Nautical Chart 4 - NM 94 / 2023 part 4/4
Nautical Chart 41 INT3702 - NM 87 / 2023
Nautical Chart 42 - NM 93 / 2023 part 1/4
Nautical Chart 42 - NM 93 / 2023 part 2/4
Nautical Chart 42 - NM 93 / 2023 part 3/4
Nautical Chart 42 - NM 93 / 2023 part 4/4
Nautical Chart 43 INT3700 - NM 89 / 2023 part 1/2
Nautical Chart 43 INT3700 - NM 89 / 2023 part 2/2
Nautical Chart 44 INT3714 - NM 92 / 2023
Nautical Chart 312 / 1 INT3768 - NM 96 / 2023
Nautical Chart 415 - NM 88 / 2023
Nautical Chart 422 - NM 97 / 2023
Nautical Chart 424 INT3736 - NM 95 / 2023 part 1/6
Nautical Chart 424 INT3736 - NM 95 / 2023 part 2/6
Nautical Chart 424 INT3736 - NM 95 / 2023 part 3/6
Nautical Chart 424 INT3736 - NM 95 / 2023 part 4/6
Nautical Chart 424 INT3736 - NM 95 / 2023 part 5/6
Nautical Chart 424 INT3736 - NM 95 / 2023 part 6/6
Nautical Chart 433 - NM 90 / 2023
Nautical Chart 443 - NM 91 / 2023
Nautical Chart 3111 / 1 - INT3772 - NM 98 / 2023
                                                                                                                                                                                                                                                                        

Page 1 of 9