Αγγελίες προς Ναυτιλλόμενους

Αγγελίες για τους ναυτιλλόμενους (Hellenic Notices to Mariners)

Είναι οι πληροφορίες που παρέχονται με σκοπό να διατηρούν διαρκώς ενήμερους τους Ναυτικούς Χάρτες και τις Ναυτιλιακές Εκδόσεις. Οι Αγγελίες εκδίδονται από την Υδρογραφική Υπηρεσία και διατίθενται δωρεάν στο δικτυακό τόπο της ΥΥ: www.hnhs.gr.

Διακρίνονται σε :
α.Ετήσιες (Μόνιμες)

Εκδίδονται με ετήσιο τεύχος που κυκλοφορεί στις αρχές κάθε έτους, από την ΥΥ. Παρέχει πληροφορίες μόνιμης φύσεως (πχ πεδία βολής και ασκήσεων του Στρατού Ξηράς, Πολεμικού Ναυτικού και Πολεμικής Αεροπορίας, περιοχή έρευνας και διάσωσης της Ελλάδας, περιοχές δικαιοδοσίας ελληνικών σταθμών NAVTEX κλπ).

β.Αγγελίες για τους ναυτιλλόμενους (Μηνιαίο τεύχος)

Εκδίδονται με μηνιαίο τεύχος Αγγελιών που κυκλοφορεί στο τέλος κάθε μήνα, από την Υδρογραφική Υπηρεσία παρέχει πληροφορίες μόνιμης φύσεως (π.χ. θαλάσσιοι κίνδυνοι, ναυάγια, αβαθή, μεταβολές καταστάσεως λιμένων, λειτουργία νέων πυρσών, αλλαγή χαρακτηριστικών πυρσών κλπ) και πρέπει να καταχωρούνται στους Ναυτικούς χάρτες και τις Ναυτιλιακές εκδόσεις. Όταν απαιτείται (μεγάλες αλλαγές στα στοιχεία των χαρτών) οι αγγελίες αυτές συνοδεύονται από μικρά τμήματα χαρτών, γνωστά σαν «επικολλήματα» (BLOCKS) τα οποία πρέπει να τοποθετούνται (κολλιούνται) στον αντίστοιχο Ναυτικό χάρτη.

Για τις διορθώσεις των Ναυτικών Χαρτών πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντοτε τα σύμβολα και οι επιτμήσεις του ΧΕΕ 64.