632/2018 632/2018 - ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΔΙΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΝΟ ΠΡΕΒΕΖΗΣ.ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

20/04/2018 - 12:38

ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΔΙΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΝΟ ΠΡΕΒΕΖΗΣ.ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ "ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ 4", 3ος ΔΕΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ ΣΕ ΘΕΣΗ:
38 57 06Β - 020 43 48Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.