558/2018 558/2018 - ΒΟΡΕΙΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ.ΟΡΜΟΣ ΣΟΥΔΑΣ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ ΝΑΥΔΕΤΟΥ.

05/04/2018 - 11:45

ΒΟΡΕΙΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ.ΟΡΜΟΣ ΣΟΥΔΑΣ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ ΝΑΥΔΕΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ 8 ΝΚ
ΣΕ ΘΕΣΗ:
37 30 16,8B - 024 05 37A WGS 84
ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ.