531/2018 531/2018 - ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΚΟΛΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ.ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΑΝΟΥ.

30/03/2018 - 14:51

ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΚΟΛΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ.ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΑΝΟΥ 30 ΑΝΑΛΑΜΠΩΝ ΤΟ ΛΕΠΤΟ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΙΑ 4 ΝΜ ΣΕ ΘΕΣΗ:
40 55 46Β - 024 24 16Α.