514/2018 514/2018 - ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ - ΚΑΡΠΑΘΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΩΤΟΥ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑ.

28/03/2018 - 12:53

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ - ΚΑΡΠΑΘΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.
ΝΗΣΟΣ ΡΟΔΟΣ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΩΤΟΥ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑ, ΚΙΤΡΙΝΟ ΦΩΣ ΜΕ ΤΡΙΑ (3) Ν.Μ. ΦΩΤΟΒΟΛΙΑ KAI 40 ANAΛΑΜΠΕΣ ΤΟ ΛΕΠΤΟ ΣΕ ΘΕΣΗ:
35 52 54Β - 027 47 06Α
ΤΗΡΕΙΤE ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.