481/2018 481/2018 - ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ, ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑΣ.

20/03/2018 - 12:32

ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΥΠΑΡΞΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΟΥ ΘΕΣΗ:
38 14,734Ν - 021 35,877Α
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ, ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑΣ.