400/2018 400/2018 - ΒΔ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑ.

08/03/2018 - 13:12

ΒΔ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΠΑΥΣΗ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑ Δ. ΟΡΙΟΥ ΑΒΑΘΩΝ ΑΚΡΑ ΜΙΚΡΟ ΕΜΒΟΛΟ:
40 35 06Β - 022 55 12Α