394/2018 394/2018 - ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ.ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

07/03/2018 - 12:49:57

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΔΥΤΙΚΟ ΟΡΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΟΡΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΗΣΟΥ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ.ΦΑΝΟΣ ΣΕ ΘΕΣΗ:
37 26 42Β - 026 57 42Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.