380/2018 380/2018 - ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

05/03/2018 - 12:44:58

ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΑΚΡΑ ΑΚΡΑΘΩΣ.
ΦΑΝΟΣ ΣΕ ΘΕΣΗ:
40 08 30Β - 024 23 54Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.