360/2018 360/2018 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΣΤΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΥΛΟΣ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ.ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

02/03/2018 - 12:51:16

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΣΤΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΥΛΟΣ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ.
ΦΑΝΟΣ ΝΑΥΔΕΤΟΥ Α2
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.