352/2018 352/2018 - ΜΥΡΤΩΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ "ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΑΡΑΒΙΑ".

01/03/2018 - 12:38:39

ΥΕΠ/E1/B: Α0436/2018.
ΜΥΡΤΩΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.
ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ 'ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΑΡΑΒΙΑ'.
Α) ΣΤΙΣ 01, 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14, 15 ΚΑΙ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 18 ΑΠΟ 0600Ζ ΕΩΣ 1300Ζ
Β) ΣΤΙΣ 19, 20 ΚΑΙ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 18
ΑΠΟ 0600Ζ ΕΩΣ 0730Ζ ΚΑΙ
ΑΠΟ 1200Ζ ΕΩΣ 1300Ζ
Γ) ΣΤΙΣ 26, 27 ΚΑΙ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 18
ΑΠΟ 0500Ζ ΕΩΣ 1200Ζ
Δ) ΣΤΙΣ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 18
ΑΠΟ 0500Ζ ΕΩΣ 0715Ζ
Ε) ΣΤΙΣ 02, 03, 04, 05, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26 ΚΑΙ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 18
ΑΠΟ 0500Ζ ΕΩΣ 1200Ζ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΥΡΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΤAI ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΙΓΜΑΤΑ:
36 56 00Β - 023 29 00Α
36 42 00Β - 023 32 00Α
36 41 00Β - 023 48 00Α
36 47 00Β - 023 55 00Α