350/2018 350/2018 - ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΔΙΑΥΛΟΣ ΩΡΕΩΝ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

28/02/2018 - 12:55:18

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΔΙΑΥΛΟΣ ΩΡΕΩΝ. ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΦΑΛΟΥ ΩΡΕΩΝ.
ΦΑΝΟΣ:
38 57 18Β - 023 02 54Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ