343/2018 343/2018 - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ "ΚΟΣΚΙΝΑ".

28/02/2018 - 12:27:10

YEΠ/E1/B: Α0461/2018.
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ "ΚΟΣΚΙΝΑ".
ΤΗΝ 01, 06, 08, 13, 15, 20, 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 18, 0500Ζ - 2200Ζ ΚΑΙ
ΤΗΝ 27 ΚΑΙ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 18
ΚΑΙ 05,12,17,19,24,26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 18,
0400Ζ - 2200Ζ.
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΥΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ:
38 22 20Β - 024 12 50Α
38 32 45Β - 024 14 50Α
38 32 45Β - 024 17 40Α
38 24 15Β - 024 17 40Α.