340/2018 340/2018 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΚΟΛΠΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΝΑΥΑΓΙΟΥ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

27/02/2018 - 12:34:40

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΚΟΛΠΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΝΑΥΑΓΙΟΥ 'ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ' ΣΕ ΘΕΣΗ:
38 01 06Β - 023 32 50A ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΝ 261915 UTC ΦΕΒ 18.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑ