333/2018 333/2018 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑ .ΦΑΝΟΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΙΑΣ.

26/02/2018 - 13:34:33

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΑΓΓΕΛΙΑΣ 139/2018.
ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑ.
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΑΚΡΑ ΝΗΣΟΥ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑ.
ΦΑΝΟΣ ΣΕ ΘΕΣΗ:
37 56 42Β - 023 35 42Α
ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΙΑΣ.