325/2018 325/2018 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΟΡΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. ΗΜΙΒΥΘΙΣΗ ΠΛΩΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ.

26/02/2018 - 13:04

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΟΡΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ. ΗΜΙΒΥΘΙΣΜΕΝΗ ΠΛΩΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ Νο 1 ΚΑΙ ΒΥΘΙΣΗ ΔΥΟ ΓΕΡΑΝΩΝ ΑΥΤΗΣ ΣΕ ΘΕΣΗ:
38 00 41,2Β - 023 35 30A
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑ