322/2018 322/2018 - ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΣΤΕΝΟ ΘΑΣΟΥ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

26/02/2018 - 12:54:43

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΣΤΕΝΟ ΘΑΣΟΥ. ΔΙΑΥΛΟΣ ΛΑΓΟΣ 1ος ΔΕΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ .
ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ:
40 59 36Β - 025 07 18Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.