Εκτύπωση αυτής της σελίδας

293/2018 293/2018 - ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΘΑΣΟΣ. ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΑΠΕΚΟΠΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

20/02/2018 - 13:42

ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΘΑΣΟΣ.
ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΑΣΟΥ ΑΠΕΚΟΠΕΙ ΚΑΙ ΕIΝΑΙ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.