255/2018 255/2018 - ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑIΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ. ΑΚΡΑ ΦΛΟΥΔΑ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

12/02/2018 - 14:01:54

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑIΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ. ΑΚΡΑ ΦΛΟΥΔΑ.
ΦΑΝΟΣ:
36 38 42Β - 026 22 54Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.