253/2018 253/2018 - ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΣΙΦΝΟΣ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

12/02/2018 - 12:27:30

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΣΙΦΝΟΣ. ΚΕΦΑΛΗ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ.
ΕΡΥΘΡΟΣ ΦΑΝΟΣ ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΣ ΣΕ ΘΕΣΗ:
36 55 54Β - 024 44 00Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.