246/2018 246/2018 - ΒΟΡΕΙΕΣ ΑΚΤΕΣ. ΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

09/02/2018 - 12:28:46

ΒΟΡΕΙΕΣ ΑΚΤΕΣ. ΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ.
ΑΚΡΑ ΣΤΑΥΡΟΣ.
ΦΑΝΟΣ ΑΓΙΟΣ ΣΩΖΩΝ ΣΕ ΘΕΣΗ :
35 26 00Β - 024 58 24Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.