234/2018 234/2018 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΜΕΘΑΝΑ. ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

08/02/2018 - 11:46:01

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΜΕΘΑΝΑ. ΔΕΞΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΕΘΑΝΩΝ.
ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ:
37 34 36Β - 023 23 24Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.