226/2018 226/2018 - ΘΑΛΑΣΣΑ ΡΟΔΟΥ. ΚΑΛΩΔΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.

07/02/2018 - 12:38:25

ΘΑΛΑΣΣΑ ΡΟΔΟΥ. ΝΗΣΟΙ ΝΙΣΥΡΟΣ - ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΝΗΣΟΙ ΝΙΣΥΡΟΣ - ΤΗΛΟΣ.
ΚΑΛΩΔΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΌ ΣΚΑΦΟΣ ΩΡΙΩΝ
ΑΠΟ 08 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 0600 UTC ΕΩΣ 1800 UTC, ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ:
36 36 47Β - 027 08 43Α
36 40 04Β - 027 07 31Α
36 33 31Β - 027 10 38Α
36 27 58Β - 027 17 56Α
ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.