207/2018 207/2018 - ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΣΥΡΟΣ. ΚΕΦΑΛΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

05/02/2018 - 13:56:11

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΣΥΡΟΣ. ΚΕΦΑΛΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ ΦΑΝΟΣ ΦΑΜΠΡΙΚΑ:
37 23 30Β - 024 57 18Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.