199/2018 199/2018 - ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΚΟΛΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ.ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

05/02/2018 - 13:09:10

ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΚΟΛΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ.ΦΑΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΕΦΑΛΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΥ ΚΥΜΑΤΟΘΡΑΥΣΤΗ ΣΕ ΘΕΣΗ:
40 56 36Β - 024 28 42Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.