198/2018 198/2018 - ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΚΟΛΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ.ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

05/02/2018 - 13:03:21

ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΚΟΛΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ.ΦΑΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΕΦΑΛΗ ΔΥΤΙΚΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΥ ΚΥΜΑΤΟΘΡΑΥΣΤΗ ΣΕ ΘΕΣΗ:
40 56 36Β - 024 28 36Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.