188/2018 188/2018 - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΑΝΔΡΟΣ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

01/02/2018 - 12:52:21

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΑΝΔΡΟΣ. ΑΚΡΑ ΓΡΗΑ.
ΦΑΝΟΣ ΓΡΗΑ ΣΕ ΘΕΣΗ:
37 54 00Β - 024 57 18Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.