175/2018 175/2018 - ΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ. ΒΟΡΕΙΕΣ ΑΚΤΕΣ. ΕΡΥΘΡΟΣ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ

31/01/2018 - 12:42:30

ΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ. ΒΟΡΕΙΕΣ ΑΚΤΕΣ. ΚΕΦΑΛΗ Β. ΚΥΜΑΤΟΘΡΑΥΣΤΗ ΟΡΜΟΥ ΚΥΡΙΑΜΑΔΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ :
35 18 06Β - 026 17 24Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ