168/2018 168/2018 - ΝΗΣΟΙ ΚΥΚΛΑΔΕΣ. ΝΗΣΟΣ ΠΑΡΟΣ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

30/01/2018 - 12:27:16

ΝΗΣΟΙ ΚΥΚΛΑΔΕΣ. ΝΗΣΟΣ ΠΑΡΟΣ. ΒΟΡΕΙΟ ΟΡΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΟΡΜΟΥ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ. ΕΡΥΘΡΟΣ ΦΑΝΟΣ:
37 05 18Β - 025 08 12Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.